Gloeilampen en halogeenlampen verdwijnen uit de winkel als gevolg van de Europese richtlijn Ecodesign, maar deze regel geldt niet voor kerstverlichting.

boomverlichting aanbrengenWanneer de boom niet zoveel hoofdtakken heeft of het een platte ‘dakvorm’ boom is, When you loved this information and you would want to receive more information with regards to Kerst Ballen please visit our own website. kun je bijvoorbeeld ook een 2-weg splitter gebruiken met plek voor 2 nieuwe lichtsnoeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.