boomverlichting kerstMeerdere bomen aan elkaar koppelen op basis van één stekker.

In dat geval plaats je de splitter ook bovenaan de stam van de boom (bij het begin van de vertakkingen), maar koppel je de splitter in dat geval aan het einde van het lichtsnoer dat je rondom de stam van de boom hebt gewikkeld In case you loved this short article in addition to you desire to get more details with regards to kerstverlichting generously pay a visit to the web-page. .

Leave a Reply

Your email address will not be published.