boomverlichting kerstMeerdere bomen aan elkaar koppelen op basis van één stekker.

In dat geval plaats je de splitter ook bovenaan de stam van de boom (bij het begin van de vertakkingen), maar koppel je de splitter in dat geval aan het einde van het lichtsnoer dat je rondom de stam van de boom hebt gewikkeld Should you cherished this article as well as you wish to receive more info regarding redirected here generously pay a visit to our webpage. .

Leave a Reply

Your email address will not be published.