boomverlichting kerstMeerdere bomen aan elkaar koppelen op basis van één stekker.

boomverlichting aanbrengenWanneer de boom niet zoveel hoofdtakken heeft of het een platte ‘dakvorm’ boom is, When you beloved this article along with you wish to receive more details concerning hier generously check out our own page. kun je bijvoorbeeld ook een 2-weg splitter gebruiken met plek voor 2 nieuwe lichtsnoeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.