Gloeilampen en halogeenlampen verdwijnen uit de winkel als gevolg van de Europese richtlijn Ecodesign, maar deze regel geldt niet voor kerstverlichting.

boomverlichting aanbrengenWanneer de boom niet zoveel hoofdtakken heeft of het een platte ‘dakvorm’ boom is, kun je bijvoorbeeld ook een 2-weg splitter gebruiken met plek voor If you loved this report and you would like to receive far more data pertaining to Kerstshop kindly pay a visit to our web site. 2 nieuwe lichtsnoeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.